fbpx
More

  Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради железопътния транспорт

  Държавата ни разполага с два месеца за реакция, ако иска да се размине с дело и финансови санкции

  Европейската комисия стартира нова наказателна процедура срещу България. Този път темата е железопътен транспорт, а причината е, че страната ни не осигурява възможност на европейски железопътни компании да осъществяват превози у нас.

  Процедурата има потенциал да прерасне в съдебно дело и да доведе до финансови санкции, ако държавата не вземе мерки. България е уличена, че не прилага европейската директива за отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътна инфраструктура в родното законодателство.

  Същността на самата директива позволява външни доставчици и превозвачи от останалите страни на общността да получат достъп до българския пазар и да извършват пълната гама от услуги на територията на страната. Регулацията е приета през 2016 г. и цели укрепване на правилата относно безпристрастността на управителите на инфраструктурата.

  Страната ни разполага с 2 месеца, за да даде обяснение и да формулира конкретни мерки, които да бъдат синхронизирани с европейското законодателство.