fbpx
More

  Европейската комисия получи българския План за възстановяване и устойчивост

  Страната ни иска безвъзмездни средства в размер на общо 6,6 милиарда евро

  Европейската комисия е получила днес официалния План за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщават от пресцентъра на комисията.

  По Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат осигурени 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестициите и реформите в целия ЕС. Той ще играе решаваща роля за подпомагане усилията на Европа да излезе по-силна от кризата и за обезпечаване на екологичния и цифровия преход.

  Планът е представен след интензивен диалог между Брюксел и българските органи.

  Страната ни иска безвъзмездни средства в размер на общо 6,6 милиарда евро.

  Планът на България е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Той включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването.

  Комисията ще оцени българския план въз основа на единадесетте критерия, установени в регламента, и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове. Тази оценка ще включва преглед на това дали планът допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки. Комисията ще оцени също така дали в плана е предвидено поне 37% от разходите да са за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата и поне 20% — за цифровия преход.

  Съветът на ЕС ще разполага с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията за изпълнение.

  До момента 26 държави-членки са предали в Брюксел плановете си за възстановяване и устойчивост. 

  ЕК вече прие положителни оценки за 22 плана. Тя продължава да оценява плановете на Швеция, Полша и Унгария.