fbpx
More

  ЕК с три препоръки към България в областта на икономиката

  Комисията очаква догодина нашата страна да продължи да осигурява временна и целенасочена подкрепа за домакинствата и фирмите заради високите енергийни цени

  Европейската комисия (ЕК) представи препоръките си в областта на икономиката за страните от Европейския съюз (ЕС). Към България са отправени три препоръки. ЕК очаква догодина нашата страна да продължи да осигурява временна и целенасочена подкрепа за домакинствата и фирмите заради високите енергийни цени, както и за бежанците от Украйна.

  Препоръчва се осигуряване на бюджетни средства за природосъобразния и цифровия преход, както и за енергийна сигурност. За следващите години се препоръчва фискална политика, насочена към постигане на разумни средносрочни фискални позиции.

  Втората препоръка е страната  да продължи с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, както и да разчете разходите по политиката на сближаване до 2027 г., за да започнат преговорите с Комисията, предаде БТА.

  Третата препоръка е да се намали цялостната зависимост от изкопаемите горива и техния внос чрез ускоряване на развитието на възобновяемите енергийни източници и с разнообразяване на източниците и пътищата за доставка на газ. Комисията препоръчва увеличаване на връзките към газопреносните мрежи на съседните страни.

  ЕК очаква да се положат повече усилия за намаляване на търсенето на енергия чрез повишаване на енергийната ефективност в производството и в сградите. Препоръчва се да бъдат намерени нови устойчиви решения в централното отопление.