fbpx
More

  ЕК прие План за защита на транспортния сектор на ЕС по време на криза

  В него се предвиждат 10 области на действие

  Европейската комисия (ЕК) прие План за действие в извънредни ситуации в областта на транспорта, за да се укрепи устойчивостта на транспортния сектор на ЕС по време на криза. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

  В Плана са извлечени поуки от пандемията от COVID-19, а също така са взети предвид предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор на ЕС от началото на военната агресия на Русия срещу Украйна. И двете кризи засегнаха сериозно транспорта на стоки и хора, но устойчивостта на този сектор и подобрената координация между държавите членки бяха от ключово значение за отговора на ЕС на тези предизвикателства.

  „Тези сложни и трудни времена ни напомнят за значението на транспортния ни сектор на ЕС, както и за необходимостта да работим за нашата готовност и устойчивост. Пандемията от COVID-19 не беше първата криза с последици за транспортния сектор, а противоречащото на правните норми нашествие на Русия в Украйна показва, че тя определено няма да бъде последната. Затова трябва да сме подготвени. С днешния план за действие в извънредни ситуации, основан конкретно на извлечените поуки и инициативите, предприети по време на пандемията от COVID-19, се изгражда солидна рамка за устойчив на кризи и стабилен транспортен сектор на ЕС,“ заяви комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян.

  Планът предвижда следните 10 области на действие:

  • Адаптиране на законодателството на ЕС в областта на транспорта с оглед на кризисните ситуации
  • Осигуряване на подходяща подкрепа за транспортния сектор
  • Гарантиране на свободното движение на стоки, услуги и хора
  • Управление на бежанските потоци и репатриране на блокирани пътници и работещи в транспорта
  • Осигуряване на минимална свързаност и защита на пътниците
  • Споделяне на транспортна информация
  • Засилване на координацията в областта на транспортната политика
  • Укрепване на киберсигурността
  • Тестване на мерките за действие в извънредни ситуации в областта на транспорта
  • Сътрудничество с международните партньори