fbpx
17.7 C
София
13 август 2022 | събота | 06:34

ЕК очаква от България осъдителни присъди за корупция по високите етажи

Брюксел препоръчва на София законодателни промени, насочени към подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет

- РЕКЛАМА -spot_img
- РЕКЛАМА -spot_img

Европейската комисия очаква от България окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи. Това е една от препоръките към страната ни в тазгодишния Доклад за върховенството на закона за държавите от ЕС.

Брюксел препоръчва на България законодателни промени, насочени към подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет и избягването на риска от политическо влияние, по-специално чрез включването на съдебните органи в избора на неговите членове. Друга препоръка е свързана с предприемането на стъпки за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като се вземат предвид европейските стандарти за съветите на съдебната власт.

Европейската комисия очаква от страната ни осигуряване на навременни и редовни конкурси за повишаване на съдиите, за да се избегне дългосрочното командироване за заемане на вакантни позиции, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии. Липсата на редовен конкурс за повишаване на магистратите, съчетано с широкото използване на командироване, рискува да засегне независимостта на магистратите.

В доклада се припомня, че със законодателна реформа са премахнати специализираните съдебни органи, като същевременно се предвижда преназначаване на съответните магистрати в обикновените съдилища и прокуратури, с гаранции за защита на съдебната независимост и процесуалните права.

Трябва да бъдат взети и мерки подобряване на интегритета на специфичните сектори на публичната администрация, включително мерки, съобразени с полицията и съдебната система.

Еврокомисията иска гаранции, че институционалните реформи на Комисията за борба с корупцията и специализираните съдебни органи ще доведат до подобрена ефективност на разследванията и окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи.

В частта за България се припомня, че правителството се е ангажирало, в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост на България, да създаде ефективен механизъм за отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници, пише БТА.

Предизвикателствата остават в областта на цифровизацията на правосъдието. Административното правосъдие продължава да се представя добре по отношение на ефективността.

Антикорупционната комисия продължи да изпълнява дейността си, като се предвиждат реформи, насочени към нейното преструктуриране с цел подобряване на капацитета й за разследване на случаи на корупция.

В доклада се казва, че продължава изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, както и общите разпоредби за интегритета на публичната администрация, включително разпоредби за конкретни сектори и механизъм за деклариране и проверка на имуществото. Лобирането и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, все още не са правилно регулирани, въпреки че има планове за справяне с това. По време на пандемията от COVID-19 бяха идентифицирани специфични за сектора корупционни рискове като управление на бюджетни средства и контролни дейности, включително обществени поръчки.

По отношение на свободата и плурализма на медиите се казва, че в България липса ясна регулаторна рамка, която да гарантира прозрачност при разпределянето на държавна реклама, това остава повод за безпокойство, въпреки някои мерки, предприети за подобряване на прозрачността.

Що се отнася до прозрачността на медийната собственост, продължават призивите за по-ефективно прилагане на задълженията за медийна собственост.

Според Брюксел съществуват правни гаранции по отношение на независимостта на обществените медии, но те изглеждат недостатъчни. В доклада се припомня, че се обмисля преразглеждане на закона, за да се засили независимостта на обществените медии и да се определят по-подробно мисията на обществената услуга и свързаното с нея финансиране.

Професионалната среда на журналистите леко се подобри от миналата година, но проблеми като достъпа до обществена информация, условията на труд и стратегическите съдебни дела остават.

- РЕКЛАМА -spot_img
Нели Ставрева
Нели Ставреваhttp://www.newsone.bg
Журналист с дългогодишен опит в печатни и електронни издания. Дипломиран журналист в “Университета за Национално и световно стопанство”. Работила е като редактор и продуцент във водещи български масмедии.
Последни новини
- РЕКЛАМА -spot_img
Подобни новини
- РЕКЛАМА -spot_img