Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за генетично модифицираните организми (ГМО). Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица.

С измененията се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара.  С измененията в Закона за ГМО се променят и два други закона – за защитените територии и за лова и дивеча.

С промяна в Закона за защитените територии се регламентира изплащането на обезщетения за щети, нанесени в рамките на тези територии. Техният размер ще бъде определен с наредба, приета от Министерския съвет, предаде БТА. Предвижда се също Заповедта на министъра на околната среда и водите за промяна на границите и площта на резерват “Калиакра“ и на защитена местност Степите да бъде вписана в приложение № 2 към Закона за защитените територии.

С промяна в Закона за лова и опазване на дивеча се дава възможност на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов да издаде наредба, с която се определят съдържанието, редът, процесът и документацията, необходими за констатиране и изплащане на обезщетенията за нанесените щети от кафява мечка и корморан.

В проектопрограмата за тази седмица е също първото четене на изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи и в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Предвижда се също депутатите да обсъдят удължаване с един месец на срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от “Газпром експорт” и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от “Булгаргаз”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here