fbpx
More

  Държавата изтегли нов дълг от 500 млн. лв.

  Аукционът ще бъде на 11 октомври

  България ще поеме дълг за половин милиард лева под формата на държавни ценни книжа, става ясно от съобщение на сайта на БНБ от днес.

  Аукционът ще бъде на 11 октомври. Това е поредната емисия от 5-годишни книжа на вътрешния пазар с падеж на 24.02.2026 г.

  Емисията е със срочност пет години.

  “Общият размер на подадените поръчки достигна 616,6 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,23”, отбелязват от Министерството на финансите.

  От страна на участниците бил отчетен висок интерес. Като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобили банките – 93,8%, следвани застрахователните дружества – 2,2%, пенсионните фондове с 1,6 % и другите инвеститори – с 2,4 на сто.

  Това е най-големият по обем за еднократна продажба държавен дълг до този момент.

  След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг от началото на годината нарасна до 1,8 млрд. лева. 

  Само през септември бяха пласирани държавни ценни книжа за 500 млн. лева.

  От началото на годината вече бяха проведени шест аукциона за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. За един от аукционите обаче Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

  Стана ясно още, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде по-голям от 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината.

  Според последните данни на БНБ Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на юли 2021 г. нараства с цели 35% (с 2,1637 млрд. евро) спрямо края на юли 2020 година и достига 8,3539 млрд. евро, като външните задължения представляват 12,7% от БВП на нашата страна.