fbpx
More

    ЦИК определи правилата за избирателите под карантина

    Секциите с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от седем заявления

    Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември.

    Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник от 1 ноември до изборния ден включително.

    Секциите за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от седем заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.