Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и кметовете на четирите общини – Йордан Йорданов (община Добрич), Станислав Владимиров (община Перник), Станислав Дечев (община Хасково) и Алекси Кесяков (община Челопеч)  – подписаха договори за изпълнението на проекти в сферата на намаляването на вредните емисии. Те ще се финансират по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Тя е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Това съобщават от МОСВ.

„Проекти и дейности от този тип имат реален принос за намаляване на вредното въздействие върху климата и адаптация към промените в него, показват ни как можем да постигнем енергийна независимост и да намалим вредните емисии. Подкрепата и споделеният опит от страни като Норвегия помагат за положителната промяна в обществото и институциите, което е важно и за нашето зелено бъдеще“, каза министър Борислав Сандов.