27.01.2023 | петък | 12:58

Враца

„Булмекс” ЕООД ще добива пясъци и чакъли от находище „Джулиница”, област Враца

„Булмекс” ЕООД ще добива пясъци и чакъли от находище „Джулиница”, област Враца

„ФНС” ООД ще добива пясъчници от находище „Бешовица”

„ФНС” ООД ще добива пясъчници от находище „Бешовица”

Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион

Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027...

Няма мнения за показване