27.01.2023 | петък | 12:49

Ловеч

„Геоцвет” ЕООД ще добива варовици от находище „Ясака”

„Геоцвет” ЕООД ще добива варовици от находище „Ясака”

Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион

Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027...

Кметове благодариха на министъра на енергетиката за бързата реакция по Норвежката програма

Ръководствата на пет общини – Русе, Ловеч, Сандански, Велико Търново и Смолян, подписаха днес в Министерството на енергетиката...

Няма мнения за показване