30.11.2022 | сряда | 01:49

Министерски съвет

Изследване на насилието, основано на пол

EU-GBV, 2021  Насилието има много форми - от физическо и сексуално насилие, които най-често се свързват  с него, до пренебрегване, обиди, заплахи, тормоз и друго психическо насилие. Обществото и изследователите се...

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2022 година

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2022 година

Гледайте на живо обявяването на данните за етнокултурните характеристики на населението (ВИДЕО)

Гледайте на живо обявяването на данните за етнокултурните характеристики на населението (ВИДЕО)

България ще участва в съхранението на ваксина срещу COVID-19

Министерският съвет прие проект на протоколно Решение, с което да одобри участието на Република България в Допълнително споразумение...

0,25 лв. компенсация за литър гориво продължава

Със свое постановление правителството одобри изменение и допълнение на ПМС № 205 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството...

Людмила Петкова е определена за управител за Република България в няколко международни финансови институции

Със свое решение правителството определи заместник-министъра на финансите Людмила Петкова за управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител...

Закриваме почетното консулство в Малта

Министерският съвет прие решение за закриване на почетното консулство на България в Република Малта и освобождаване на почетния консул г-жа Джанела Де Марко по...

Правителството одобри 1 000 000 лв. за финансиране на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2022 г. в размер на 1 000 000 лв. за сметка на предвидените разходи по...

Финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на...

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

Министерският съвет на Република България прие постановление, с което се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.  С приетия акт...