27.01.2023 | петък | 06:00

Бюджетът за 2022 г. се очаква да приключи на дефицит от 2.9 на сто от прогнозния БВП

Публикувано:

Сподели поста:

Дефицитът на бюджета на начислена основа за 2022 г. се очаква да бъде около 2,9 % от прогнозния БВП


Дефицитът за 2022 г., оценен по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), се очаква да бъде в размер на около 2,9 % от БВП, което е в рамките на критериите на Пакта за стабилност и растеж и дава стабилна перспектива при оценката за конвергенция в доклада на ЕК и ЕЦБ в хода на процеса на присъединяване на България към Еврозоната.


Не се оправдаха очакванията за огромно преизпълнение в данъчно-осигурителните приходи за 2022 г. от ревизирания размер на БВП


Въпреки, че номиналният размер на прогнозния БВП за 2022 г. бе увеличен с над 11 млрд. лв. спрямо прогнозата към актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г., превишението на приходите над заложеното в актуализираните годишни разчети от юли при елиминиране на приходите с еднократен извънреден характер е в размер на 2,1 на сто, и е свързано основно с по-високи приходи от продажба на квоти за парникови газове по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, по-високи приходи по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове и по общинските бюджети, и в малка степен на данъчните приходи по държавния бюджет. Параметрите по изпълнението на приходите по КФП са добри, но не се дължат на трайна промяна в икономиката, която да позволи приходите по бюджета да нарастват трайно и устойчиво през следващите години.


Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към декември 2022 г. са в размер на 64,7 млрд. лв., вкл. 3,8 млрд. лв. приходи с еднократен извънреден характер за компенсация на високите цени на електроенергия на свободния пазар, които не са включени в разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. При елиминиране въздействието на еднократните извънредни приходи, то приходите, помощите и даренията по КФП за 2022 г. са в размер на 60,9 млрд. лв., което представлява минимално превишение на разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. с около 2,1 на сто.


Данъчно-осигурителните приходи на съпоставима база са в размер на 46,6 млрд. лв., което е с 1,1 на сто над заложеното в разчетите към ЗДБРБ за 2022 г., което произтича от социални и здравноосигурителни вноски и имуществените данъци.


Данъчните приходи по държавния бюджет са в размер на 31,6 млрд. лв. или с 0,1 млрд. лв. повече спрямо планираното със ЗДБРБ за 2022 г. Преизпълнение има при корпоративните данъци и ДДФЛ, а приходите от косвени данъци са по-ниски от планираните за годината. При приходите от ДДС данните показват, че съпоставено с разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. се очаква постъпленията за годината да са с около 0,67 млрд. лв. по ниски от планираните.
На съпоставима база при елиминиране на въздействието на еднократни извънредни приходи, неданъчните приходи по КФП за 2022 г. са в размер на 8,3 млрд. лв., което представлява преизпълнение на годишния разчет с 13,3 на сто.


В частта на помощите и даренията се очаква приходите да бъдат по-ниски от разчетените със ЗДБРБ за 2022 г. с около 0,2 млрд. лв., което се дължи на по-ниското усвояване на разходите по сметките за средства от ЕС, респективно по-ниският размер на възстановените разходи от ЕК


Разходите по КФП за 2022 г. са изпълнени на 95.6 на сто


Разходите по КФП за 2022 г. са в размер на 62,9 млн. лв., като се елиминират 3,3 млрд. лв. разходи с еднократен извънреден характер за компенсации към небитовите потребители на електрическа енергия и представлява 95.6% от разчета към ЗДБРБ за 2022 г.


Усвояването на европейските фондове е слабо, най-вече на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост


Най-съществено забавяне при усвояването на планираните разходи има при разходите по сметките за средства от ЕС. Основен принос за това има ниското усвояване на разходите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и някои оперативни програми от програмния период 2021-2027 г., като по-ниски от планираните са и разходите и предоставените трансфери по държавния бюджет. Разходите и предоставените трансфери по сметките за средства от ЕС са с около 2,7 млрд. лв. по-ниски от планираните с разчетите за годината. През месец декември постъпи първият транш по ПВУ за България в размер на около 2,7 млрд. лв., но данните сочат, че ефективно усвоените разходи по ПВУ са едва 0,1 млрд. лв.


Изпълнението на инвестиционната програма е слабо


По-ниско от планираното е и усвояването на капиталовите разходи по държавния бюджет. Забавянето при изпълнението на проектите и програмите измества голяма част от планираните за 2022 г. разходи в 2023 г. и следващите години, което от една страна подобрява касовото салдо за 2022 г., но от друга води до натиск върху бюджета за 2023 г.


Огромните ангажименти за постоянни текущи разходи намаляват възможностите за нови политики и предрешават действията на следващите правителства


Оценките сочат, че за 2022 г. България ще формира значителен първичен структурен дефицит, което е свързано с относително високия растеж на национално финансирани първични текущи разходи, по-голямата част от който се дължи на мерки с постоянно действие.


На база на предварителни данни и оценки бюджетното салдо на касова основа по КФП за 2022 г., се очаква да бъде отрицателно в размер на 1,5 млрд. лв. (1,0 % от прогнозния БВП), и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 5,2 млрд. лв. (дефицит в размер на 3,3 % от прогнозния БВП) и излишък по сметките за средства от ЕС в размер на 3,7 млрд. лв. (излишък в размер на 2,3 % от прогнозния БВП).


Към края на декември 2022 г. централният бюджет е използвал 4.1 млрд. лв. за сметка на наличностите в останалите позиции във фискалния резерв, които са на други бюджетни системи


Фискалният резерв включва всички салда на банкови сметки на бюджетните организации, активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, средствата от фондовете на европейския съюз, плана за възстановяване и устойчивост, както и авансите по тях, сметките за чужди средства и централния бюджет. Системата на единната сметка дава възможност за гъвкаво и ефективно управление на финансовия ресурс на бюджета. Наличностите на фискалния резерв към 31.12.2022 г. в БНБ и банки се прогнозира да бъдат в размер на 11,9 млрд. лв. Оценката за вземанията от фондове на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други към 31.12.2022 г. е в размер на 1,0 млрд. лв.
Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец януари 2023 година.

Новините от България

Следете новините от всяка община в България в национална информационна медия "България1".

meteoONE

София
слаб снеговалеж
-0.8 ° C
-0.4 °
-1.2 °
96 %
1.5kmh
100 %
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
2 °
вт
1 °
ИА newsONE
ИА newsONEhttps://www.newsone.bg
Информационна агенция newsONE.bg е безпристрастна и следва световните практики за обективна журналистика, без да се влияе от политически и икономически интереси. Основната мисия на агенцията е да стане основен и предпочитан източник на навременна, проверена, полезна и детайлна информация за новините от цялата страна. Основана през 2021-а година, newsONE бързо се наложи като един от предпочитаните източници на точна, навременна и безпристрастна информация. newsONE e единствената информационна агенция в България, която има и собствен денонощен новинарски канал, който се излъчва по кабел и сателит на територията на България и Европа. newsONE e първата информационна агенция в страната, която изгражда регионални центрове в 10 града.
София
слаб снеговалеж
-0.8 ° C
-0.4 °
-1.2 °
96 %
1.5kmh
100 %
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
2 °
вт
1 °

Прочети още

Оригиналният HBO драматичен сериал „Наследници“ се завръща с четвърти сезон на 27 март

Създаден от Джеси Армстронг, четвъртият сезон на наградения с Emmy® оригинален драматичен сериал на HBO Наследници дебютира в...

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа #саботаж #НПК #съдебна #реформа #разследване #ПП #ДБ #заседание #Възраждане #ИванГешев

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 26.01.2023 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: Температурите са в интервала от -5 С до +9°С. Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите:...

Георги Първанов: Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата

Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата. Особено на фона на безпринципния изблик на любов...