fbpx
More

  Брюксел занижи прогнозата за икономически растеж на България

  Европейската комисия очаква ръст на заплатите в страната с 9% през следващата година

  Европейската комисия понижи прогнозните очаквания за икономически растеж на България до 3.8% в рамките на 2021г. През юли, комисията очакваше растежът да достигне темп от 4.6%, но есенните икономически хипотези отреждат по-ниски показатели. Добрата новина е, че ЕК не е променила виждането си за нарастването на българския БВП през 2022г., като показателите за него остават непроменени – 4.1 на сто.

  През 2020г. икономиката на страната ни се сви до 4.4%. Като основна причина за по-бавния темп през настоящата година Европейската комисия изтъква ниската степен на ваксинация и високите цени на енергията.

  Прогнозите на Брюксел за България посочват, че потребителското търсене ще продължи на фона на стегнат пазар на труда, високото потребителско доверие и силната кредитна активност. Износът на стоки ще расте успоредно на външното търсене, а възстановяването в сектора на услугите ще тече с по-постепенни темпове.

  Според очакванията на ЕК връщането на пълния работен ден и засилването на темповете на активност ще облекчат частично натиска върху пазара на труда и това ще окаже влияние върху заплатите. Очаква се ръстът на заплатите да остане силен – 9% догодина и 7.9 на сто през 2023 година.