26.11.2022 | събота | 21:21

Силвия Василева

Силвия Василева има дългогодишен опит в сферата на журналистиката. Работила е като редактор и репортер в няколко национални телевизии. Завършила е образованието си в НБУ.

Попитахме: Как да спрем войната по пътищата

Статистиките за загинали на пътя стават все по-черни. Данните са цифри, графики, изчисления, зад които стоят човешки животи - отнети. Някои от анкетираните смятат,...

За професията PR – младите в бранша

Михаела Георгиева работи повече от три години в сферата на връзките с обществеността. PR е на Български спортен тотализатор, Европейската асоциация на фолклорните фестивали...

Малките актьори от МОНТФИЗ

Екипът на newsONE разговаря с един от ръководителите на театралните школи към МОНТФИЗ - Александър Йорданов. Той преподава актьорство на малки и на големи....

Румен Гълъбинов за инфлацията

Румен Гълъбинов има професионални квалификации по застрахователен и рисков мениджмънт и пазари на ценни книжа, придобити в Германия и Англия. Бил е председател на...

ПОПИТАХМЕ: Къде планирате да почивате това лято?

Българското Черноморие или почивка в друга държава? Ето какво отговориха анкетираните.

NewsONE ви попита: Намалена ли е покупателната Ви способност през последните месеци?

Голяма част от анкетираните са дали положителен отговор. Част от действията, които трябва да се предприемат според тях са: намаляване на ДДС и увеличение...