fbpx
More

    Амбициозен сценарий за значителен растеж на икономиката ни очерта Кирил Петков по време на среща с представители на Световната банка (ВИДЕО)

    В рамките на дискусията бяха посочени четири приоритетни области на сътрудничество

    Намаляване на неравенствата чрез стратегии за подобряване на грижите в системата на здравеопазването, социалните услуги, образованието и висок икономически растеж. Това бяха основните точки за развитие на отношенията на страната ни набелязани по време на срещата на  премиерът Кирил Петков с представители на Световната банка. Министър-председателят посочи сериозния потенциал на партньорство със Световната банка. По думите му финансовата институция може да бъде полезна на страната ни не само с качествената консултантска дейност, но и при реализирането на проекти.

    На срещата в детайли бяха обсъдени възможностите България да удвои и задържи високите си темпове на растеж през следващите 15 години, за да стигне бързо до средноевропейските нива на доходи. Това обаче изисква дълбоки структурни реформи, които да повишават потенциала за растеж, засилване на интеграцията на уязвимите групи и преход към зелена и цифрова икономика.

    В рамките на дискусията бяха посочени четири приоритетни области на сътрудничество, които биха могли да отключат потенциала за икономически ръст на България. Става сума за надграждане на институциите и подобряване на доброто управление, повишаване на производителността на труда, укрепване на публичните разходи с цел подобряване на предоставянето на услуги и повишаване на устойчивостта на модела на растеж.